Dominoj në garën e Top Model Kosoves por siq duket ishte quni më i kërkuar për ekranin .

Luani është model i tiparit tparë të garës nderkomtare sepse përformanca e ti sjell një sharm të veqant .

Aritjet e Luanit do shifen në ditët në vijim pasi është fetyr e pranuar për skenat nderkomtare .IMG_0947