I përgëzoj votuesit gjithëandej Kosoves, që nuk i’a vazhduan mandatin, mandat i cili Kosoves do ti sillte vetëm dëme, në raport me Serbin.
Puna më e mirë që është bër në këto zgjedhje është që Edita Tahiri nuk do të jetë më në parlamentin e Republikes sonë.

Kjo zonjë me vite të tëra, i ka sjell Kosovës aq shumë dëme të cilat janë të papërmirësueshme. Kosovarët gjithënjë po e kuptojnë rëndësin e votës së tyre. Serbia tashmë e ka humbur mikeshen e tyre të dashur “Edita Tahiri”

Edhe ato pak vota që i ka marr, janë vota të zorrit.

Tahir Bricori